Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Ένταξη των κλάδων ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης logo

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΔευτέρα, 30 Απριλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει ότι από την 1-5-2012 εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ οι κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ. Ο κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:

ΚΑΠ-ΔΕΗ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΔΕΗ).
ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού «Εθνική Ασφαλιστική»).
ΤΑΠ-ΗΣΑΠ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΣΑΠ).
ΤΑΠ- ΗΛΠΑΠ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ).
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).
ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας).
ΤΑΠ-ΟΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΟΤΕ).
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express).


ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΥΤΕΚΩ
Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ από 01/05/2012 είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται:

  • από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ ),
  • από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ.
  • από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους υγείας. (οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συμβεβλημένους γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, στο τηλεφωνικό κέντρο 184, καθώς και στα ΚΕΠ. 

Επιπλέον οι ασφαλισμένοι ΤΑΥΤΕΚΩ εξυπηρετούνται και από τα ιατρεία των επιμέρους τομέων του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Ειδικά για την συνταγογράφηση και την προμήθεια φαρμάκων στους ασφαλισμένου του ΤΑΥΤΕΚΩ ισχύουν τα παρακάτω:

• Από την 1-5-2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων των εν λόγω ταμείων και η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ. Οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου για το ΤΑΠΑΕ Εθνική, ενώ για τα υπόλοιπα Ταμεία, που τα βιβλιάρια περιέχουν εντολές υγειονομικής περίθαλψης, η καταγραφή της φαρμακευτικής αγωγής θα γίνεται στο στέλεχος των εντολών αυτών.
• Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ θα εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α) οικ. 34092 / 2-4-2012, απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β’/2012).
• Προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ για την υποχρέωση έγκρισης χορήγησης ορισμένων φαρμάκων, δεν θα απαιτείται να εξετάζονται από τις παρακάτω επιτροπές μέχρι την 31-5-2012:
- Επιτροπές Φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους.
- Επιτροπές εξωσωματικής γονιμοποίησης,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

• Από 01/05/2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι προμηθεύονται τα φάρμακά τους από όλα τα φαρμακεία που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και δεν προπληρώνουν για τα φάρμακά τους.
• Οι φαρμακοποιοί θα καταχωρούν τις εκτελεσμένες συνταγές ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ, σε συνεχόμενη αρίθμηση.
• Συνταγές που έχουν εκδοθεί με τη χρήση παλαιού τύπου συνταγολογίου το χρονικό διάστημα 26-4-2012 έως 30-4-2012, καθώς και τρίμηνες επαναλαμβανόμενες συνταγές που εκδόθηκαν από 22-2-2012 έως 28-2-2012 θα γίνονται δεκτές και θα κατατίθενται στον λογαριασμό του φαρμακείου. Συνταγές που έχουν εκδοθεί σε παλαιού τύπου συνταγολόγια από την 1-5-2012 και μετά δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Για την απόδοση δαπανών για προμήθεια φαρμάκων οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΕΚΩ

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες του ΤΑΥΤΕΚΩ ότι όπως προαναφέρθηκε οι ασφαλισμένοι του φορέα σας από 01/05/2012 εξυπηρετούνται για παροχή σε είδος σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Όσον αφορά στην απόδοση δαπάνης σε είδος αυτή θα εξακολουθήσει να γίνεται για τους ασφαλισμένους σας από τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες παροχών του φορέα σας, για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Σχετικές οδηγίες για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας από τον ΕΟΠΥΥ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eopyy.gov.gr). Παρακαλούμε να φροντίσετε για την άμεση ενημέρωση της ιστοσελίδας του φορέα σας ώστε οι πληροφορίες να παρέχονται και από το site του φορέα σας.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ

Οι γιατροί μόνιμοι και αορίστου χρόνου γιατροί του ΤΑΥΤΕΚΩ εξακολουθούν να έχουν την ίδια σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και δύνανται να συμβάλλονται.


ΠΗΓΗ

Ανακοίνωση εκλογών και υποψηφιοτήτων Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών-Επιστολική Ψήφος για ηπειρωτική χώρα


Συνάδελφοι,

Η Π.Δ.Ε. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στην συνεδρίασή της, την Τρίτη, 3/4/2012, αποφάσισε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,14 και 15 της αριθμ.Υ7γ/ΓΠ/62030 (ΦΕΚ 2743/2-12-2011), την Κυριακή, 20 Μαΐου 2012. 
Επίσης, έγινε ο διορισμός της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Εφορευτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Σας επισυνάπτουμε τον κατάλογο ανά Π.Τ., των ονομάτων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Εφορευτικών Επιτροπών.
Με βάση τα παραπάνω, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων για όλα τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι η Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012.
Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και το Π.Τ. Αττικής θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου, Γκυϊλφόρδου 12, Αθήνα. Για το Π.Τ. Θεσσαλονίκης, στα γραφεία του, Δελφών 101, Θεσσαλονίκη. Για τα υπόλοιπα Π.Τ. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα μέλη της Εφορευτικής τους Επιτροπής.
Η Π.Δ.Ε. αποφάσισε, επίσης, ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης και προκειμένου να σας διευκολύνει, για να έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία ως υποψήφιοι ή ως ψηφίσαντες, θα πρέπει να πληρώσετε την συνδρομή του 2011. Η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης για το 2011 έχει οριστεί η Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012. Όσοι συνάδελφοι, όμως, θα είναι υποψήφιοι θα πρέπει να εξοφλήσουν την συνδρομή τους για το 2011 μέχρι την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012.ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΓΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συλλόγου.ΠΗΓΗ

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Ποιά πολιτκή παράταξη σου ταιριάζει...

Μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια απο το Εργαστήριο Πολιτικής Έρευνας του ΑΠΘ. 
Απάντησε σε μια σειρά απο ερωτήσεις και δες πιο κόμμα είναι πιο κοντά στις δικές σου θέσεις.

Ξεκίνα!

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Παρέμβαση τρόικας για το ασφαλιστικό μόλις λίγες μέρες πριν τις εκλογές
Νέο θέμα τίθεται στο μέτωπο του ασφαλιστικού αφού μόλις μία εβδομάδα πριν τις εκλογές ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στην Τρόικα παρεμβαίνει με επιστολή τους στους αρμόδιους υπουργούς.

Συγκεκριμένα, ο Ματίας Μορς με επιστολή του στους υπουργούς Λοβέρδο και Κουτρουμάνη απαιτεί να μην εξαιρεθεί κανένας κλάδος υγείας, κανενός ταμείου από την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ και αυτό παρά τη ρύθμιση που είχε περάσει τις τελευταίες ημέρες πριν κλείσει η Βουλή, από τους αρμόδιους υπουργούς.

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Αποφάσεις της ΠΔΕ του ΠΣΦ για τις συμβάσεις των φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τετάρτη, 25/04/2012, συνήλθε σε συνεδρίαση η Π.Δ.Ε. του Π.Σ.Φ., παρουσία των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών της 20/05/2012, των μελών της Π.Δ.Ε. του Π.Τ. Αττικής και αντιπροσώπων των εκλογικών συνδυασμών, Αγωνιστική Συσπείρωση Φυσικοθεραπευτών, Ανεξάρτητων Φυσικοθεραπευτών, Δ.Α.Κ.Ε. Φυσικοθεραπευτών, ΔΗ.ΚΙ. Φυσικοθεραπευτών, Ενωτικής Πρωτοβουλίας Φυσικοθεραπευτών και Κίνηση Προοδευτικών Φυσικοθεραπευτών και κατόπιν μακράς συζητήσεως και τοποθετήσεων, ομόφωνα αποφάσισε:


  • Να ζητήσει από τα μέλη του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση με τον Ε.ΟΠ.Υ.Υ., από 1η Μαΐου 2012 να μην δέχονται παραπεμπτικά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι ασθενείς να εξοφλούν τη θεραπεία τους με το τιμολόγιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με Δ.Π.Υ. να ζητούν τα χρήματά τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  • Να καταγγείλει την απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να εκδώσει νέο Ε.Κ.Π.Υ. χωρίς την συμμετοχή του Π.Σ.Φ. για θέματα που αφορούν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών. Συγκεκριμένα:
1.      Την απόφαση για διενέργεια φυσικοθεραπειών σε συμβεβλημένα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (άρθρο 14).
2.      Την απόφαση να μπορεί το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να καθορίζει ποσοστό κλιμακωτών εκπτώσεων ανάλογο με τον όγκο των συνεδριών, χωρίς να αναφέρει την κλιμάκωση και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της (άρθρο 14).
3.      Την υποβάθμιση της φυσικοθεραπείας κατ’ οίκον με την μείωση του χρόνου παροχής, από έξι (6) μήνες σε τρεις (3) και την μείωση της αποζημίωσης, από είκοσι (20) ευρώ τη συνεδρία σε δεκαπέντε (15) (άρθρο 14).
4.      Την απόφαση για έναρξη ισχύς του νέου Ε.Κ.Π.Υ. από την 01/01/2012 ενώ έχουν κατατεθεί παραπεμπτικά και αποδείξεις στο e-ΔΑΠΥ και στις Υ.ΠΑ.Δ. με το ποσό των 20 ευρώ (άρθρο 14).

Επίσης ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσουμε άμεσα:

·         Πληρωμή των δεδουλευμένων παραπεμπτικών του Ε.ΟΠ.Υ.Υ. των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2012.
·         Υπογραφή συμβάσεων των φυσικοθεραπευτών που δεν είχαν σύμβαση με κάποιο από τα ταμεία που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
·         Συνάντηση με την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για κατάθεση των θέσεων του κλάδου σε ότι αφορά τον Ε.Κ.Π.Υ.
·         Ανάκληση της απόφασης για αμοιβή δεκαπέντε (15) ευρώ και τρίμηνη διάρκεια των παραπεμπτικών της κατ’ οίκον θεραπείας και επαναφορά του ποσού των είκοσι (20) ευρώ και της εξάμηνης διάρκειας των παραπεμπτικών.
·         Διακοπή της παροχής φυσικοθεραπείας από τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης.
·         Διευκρίνιση των προθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το θέμα των κλιμακωτών εκπτώσεων.
·         Την τροποποίηση του λογισμικού του e-ΔΑΠΥ ώστε να μπορεί να γίνει η κατάθεση των παραπεμπτικών χωρίς τα στοιχεία του ελεγκτή.
·         Τη δυνατότητα να αποζημιώνονται οι όλες οι φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες, απ’ ευθείας στους ασφαλισμένους, με την προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των απαραίτητων Δ.Π.Υ. κατά τα πρότυπα που ισχύουν για την ειδική αγωγή (άρθρο 17).

Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα, ανάλογα με την ανταπόκριση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα παραπάνω, να υπάρξει πρόβλεψη για νέα συνεδρίαση της Π.Δ.Ε. για να αποφασίσει την περαιτέρω αντίδραση του κλάδου.

Συνάδελφε/σσα,

Η συμμετοχή και η συστράτευσή σου στις αποφάσεις της Π.Δ.Ε., θα δυναμώσει την φωνή του κλάδου και θα δώσει στο Π.Σ.Φ. τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να πιέσει την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να κάνει δεκτά τα δίκαια και αυτονόητα αιτήματα των φυσικοθεραπευτών.

Για ενημέρωση να είστε σε επαφή με την γραμματεία του Συλλόγου και την ιστοσελίδα www.psf.org.gr.  

Ανάρτηση σχεδίων συμβάσεων ΕΟΠΥΥ


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ τα σχέδια των συμβάσεων με φυσικοθεραπευτές για την εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων με διαγνωστικά εργαστήρια ή πολυϊατρεία.

Όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στο μενού: "Έντυπα - Έγγραφα" , στη διαδρομή:"Έγγραφα ΕΟΠΥΥ Έντυπα-Δικαιολογητικά "
και αναλόγως με την κατηγορία του Προμηθευτή Υγείας στην αντίστοιχη επιμέρους διαδρομή (πχ για τους Φυσικοθεραπευτές : "Έντυπα για φυσικοθεραπευτέςΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ", για Ιδιωτικές κλινικές "Έντυπα για κλινικέςΙΔΕΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ")

Ενημερώνουμε και παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές υγείας να παρακολουθούν τις ανωτέρω διαδρομές στην ιστοσελίδα του Οργανισμού καθώς κατά καιρούς θα αναρτώνται είτε νέες εκδόσεις των σχεδίων συμβάσεων ή και σχέδια συμβάσεων για κατηγορίες προμηθευτών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή αναρτηθεί.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ


ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (PDF)


ΠΗΓΗ

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Ανακοίνωση εκλογών και υποψηφιοτήτων Πανελλήνιου Συλλόγου ΦυσικοθεραπευτώνΗ Π.Δ.Ε. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών στην συνεδρίασή της, την Τρίτη, 3/4/2012, αποφάσισε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,14 και 15 της αριθμ.Υ7γ/ΓΠ/62030 (ΦΕΚ 2743/2-12-2011), την Κυριακή, 20 Μαΐου 2012. 
Επίσης, έγινε ο διορισμός της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Εφορευτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Σας επισυνάπτουμε τον κατάλογο ανά Π.Τ., των ονομάτων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Εφορευτικών Επιτροπών.
Με βάση τα παραπάνω, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων για όλα τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι η Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012.
Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και το Π.Τ. Αττικής θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου, Γκυϊλφόρδου 12, Αθήνα. Για το Π.Τ. Θεσσαλονίκης, στα γραφεία του, Δελφών 101, Θεσσαλονίκη. Για τα υπόλοιπα Π.Τ. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα μέλη της Εφορευτικής τους Επιτροπής.
Η Π.Δ.Ε. αποφάσισε, επίσης, ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης και προκειμένου να σας διευκολύνει, για να έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία ως υποψήφιοι ή ως ψηφίσαντες, θα πρέπει να πληρώσετε την συνδρομή του 2011. Η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης για το 2011 έχει οριστεί η Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012. Όσοι συνάδελφοι, όμως, θα είναι υποψήφιοι θα πρέπει να εξοφλήσουν την συνδρομή τους για το 2011 μέχρι την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συλλόγου. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ


ΟΔΗΓΙΕΣ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Τ.

Φυσικοθεραπεία στα εργαστήρια του ΕΟΠΥΥ


ΘΕΜΑ: «Φυσικοθεραπεία στα εργαστήρια του ΕΟΠΥΥ »

Σύμφωνα με τον αρχικό Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ
(Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 κοινή υπουργική απόφαση), στο άρθρο 14 γινόταν
αναφορά στη παροχή φυσικοθεραπείας από τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας του
Οργανισμού στους ασφαλισμένους του.
Εν συνεχεία, ο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ τροποποιήθηκε με την Φ.90380/5383/738/10-
11-2012 κοινή υπουργική απόφαση και στο τροποποιημένο πλέον άρθρο 14, γίνεται
αναφορά στους συμβεβλημένους παρόχους υγείας για την εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών
πράξεων, καθώς είναι αυτονόητο ότι τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας του Οργανισμού
παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι τα φυσιοθεραπευτικά τμήματα του Οργανισμού
παρέχουν και κατ’ οίκον φυσικοθεραπεία στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το υπ’αριθμ.
14308/27-3-2012 Γενικό Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.
                                              
                                                        

ΠΗΓΗ

Οι φυσικοθεραπευτές της Καβάλας, του Παγγαίου και της περιοχής εξέπεμψαν SOS, γιατί αν δεν πληρωθούν άμεσα πολλοί θα βάλουν «λουκέτο» στα θεραπευτήριά τους.


Η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ έφερε πολλά προβλήματα.
Σε συμβολική κατάληψη των γραφείων του πρώην ΟΠΑΔ  στο διοικητήριο προχώρησαν οι φυσικοθεραπευτές της περιοχής. Καταλήψεις των γραφείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) πραγματοποιήθηκαν από φυσικοθεραπευτές στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και πολλές ακόμη πόλεις. Οι φυσικοθεραπευτές διαμαρτύρονται γιατί τρεις μήνες μετά την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ ακόμα δεν έχει καθοριστεί πώς και πότε θα πληρωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασφαλισμένους, ενώ είναι απλήρωτοι εδώ και ένα χρόνο από ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.
Οι ίδιοι εξέπεμψαν SOS, γιατί αν δεν πληρωθούν άμεσα πολλοί θα βάλουν «λουκέτο» στα θεραπευτήριά τους. Από την Δευτέρα 2 Απριλίου θα σταματήσουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ επί πιστώσει.
 Οι φυσικοθεραπευτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στην είσοδο του διοικητηρίου και στη συνέχεια ανέβηκαν στο 2ο όροφο που είναι τα γραφεία του πρώην ΟΠΑΔ και σήμερα ΕΟΠΥΥ. Μοίρασαν αρχικά ενημερωτικά φυλλάδια στους υπαλλήλους και στο κόσμο και στη συνέχεια απέκλεισαν την είσοδο των γραφείων. Υπήρξε κάποια μικρή διαφωνία με μια ασφαλισμένη που ήθελε να εισέλθει στα γραφεία, αλλά επιλύθηκε σύντομα.
Ο Αντώνης Τρέχας από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του περιφερειακού τμήματος Καβάλας – Δράμας του Πανελλήνιου  Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), δήλωσε πως η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ έφερε πολλά προβλήματα. «Εμείς από την αρχή του ΕΟΠΥΥ ζητήσαμε συνεργασία. Εμείς υπήρξαμε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, αλλά όχι ο ΕΟΠΥΥ απέναντί μας. Ακόμα δεν έχουμε καταθέσει τα παραπεμπτικά των φυσικοθεραπειών που έχουμε κάνει και δεν ξέρουμε πότε θα τα καταθέσουμε. Αλλά ακόμα και σήμερα να τα καταθέσουμε, με βάση τον νόμο θα πληρωθούμε μετά από 45 ημέρες. Δηλαδή θα είμαστε πέντε μήνες απλήρωτοι».
Επίσης τόνισε ότι διεκδικούν και παλαιότερες οφειλές των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Όπως είπε «εδώ στην Καβάλα είμαστε απλήρωτοι από τον ΟΠΑΔ από τον περασμένο Ιούνιο και από τον ΟΑΕΕ δεν έχουμε πληρωθεί όλο το 2011. Σε άλλες περιοχές τους χρωστάνε από το 2010. Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, αφού δεν πληρωνόμαστε και ταυτόχρονα τρέχουν οι υποχρεώσεις μας, χαράτσια, φόροι, δάνεια…».
Ο κ. Τρέχας σημείωσε πως από τη Δευτέρα θα σταματήσουν να κάνουν φυσικοθεραπείες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ επί πιστώσει. Θα τους κόβουν δελτίο παροχής υπηρεσιών και μετά θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΟΠΥΥ για να πάρουν τα χρήματά τους. Όπως είπε χαρακτηριστικά «κατανοούμε την δύσκολη κατάσταση του κόσμου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
Από την πλευρά του ο Ιωσήφ Μιχαηλίδης είπε πως στη χώρα είναι περίπου 3.000 φυσικοθεραπευτήρια και αν δεν πληρωθούν άμεσα, εκτίμησε πως στους επόμενους δυο – τρεις μήνες θα κλείσουν περίπου 1.000. Έφερε ως παράδειγμα τον εαυτό του, σημειώνοντας ότι «δεν με πληρώνουν και δεν μπορώ και εγώ να πληρώσω τον υπάλληλο που έχω. Έχω τον ΟΑΕΕ απλήρωτο, ούτε την ΔΕΗ δεν έχω να πληρώσω. Για να στήσεις ένα φυσικοθεραπευτήριο χρειάζεσαι 50 με 60 χιλιάδες ευρώ. Πήραμε δάνεια και χρωστάμε και στις τράπεζες. Τι θα γίνει;
Και πρώτα είχαμε προβλήματα με τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ένα δεν πλήρωνε, πλήρωνε όμως το άλλο και κάπως κυλούσε η κατάσταση. Όταν ενώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ είμαστε απέναντι σε μια πόρτα και αν δεν πληρώνουν…»     Όπως είπαν ο ΟΑΕΕ τους χρωστά χρήματα για τις φυσικοθεραπείες που έκαναν στους ασφαλισμένους του, εδώ και ένα χρόνο. Οι ίδιοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και όταν λένε τουλάχιστον να γίνει συμψηφισμός αυτών που τους οφείλονται από το ταμείο, με τις δικές τους ασφαλιστικές εισφορές που χρωστάνε, δεν το δέχονται.Υ.Γ.: ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 27/03/2012 (ΜΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ). ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΕΙΣ...

ΠΗΓΗ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΥΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με τους συμβεβλημένους Προμηθευτές Υγείας, που μέχρι σήμερα υπέβαλλαν τους λογαριασμούς τους προς εκκαθάριση για διενέργεια ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων (δηλαδή Ιδιώτες Ιατροί, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Ιδιωτικά Πολυϊατρεία, Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Φυσικοθεραπευτές, Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης – Ανοικτής Περίθαλψης ), στα Ταμεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ σας ενημερώνουμε ότι:

1. Για όσους υποβάλλουν χειρόγραφες καταστάσεις παραμένει η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής στο eΔΑΠΥ μέχρι 31/5/2012.
2. Οι χειρόγραφες καταστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα παραπεμπτικά. Ο προμηθευτής θα πρέπει να φροντίσει, ώστε να έχει διατηρήσει αντίγραφα των παραπεμπτικών, τα οποία να καταχωρήσει στη συνέχεια, σε περίπτωση που δεν έχει την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου.
3. Τα παραπεμπτικά Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011, που εκκρεμούν, θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά, με ημερομηνία έκδοσης 1/1/2012, στην υποβολή μηνός Ιανουαρίου 2012. Υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής υποβολής για όσους έχουν ήδη αποστείλει κανονική.
4. Τα υπερηχογραφήματα οργάνων (16694/11-4-2012 έγγραφο ΕΟΠΥΥ), δηλαδή, θυρεοειδούς, μαστού, ισχίων νεογνών και μαλακών μορίων, για ένα ή περισσότερα όργανα αντίστοιχα, καταχωρούνται στο eΔΑΠΥ με κωδικούς από τον πίνακα Ιατρικές Πράξεις ανά Ειδικότητα, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.eopyy.gov.gr.
5. Τα εκτελεσθέντα παραπεμπτικά θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα και υπογραφή του συμβεβλημένου Προμηθευτή Υγείας και στην περίπτωση Νομικού Προσώπου επιπλέον τη σφραγίδα του κέντρου.


ΠΗΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΕΦ


Με συμπληρωματική ΔΑΠΥ που θα αφορά τον μήνα Ιανουάριο του 2012, θα υποβληθούν μέσω e-ΔΑΠΥ τα παραπεμπτικά Φυσικοθεραπείας του 2011. Ημερομηνία έκδοσης των παραπεμπτικών θα θεωρείται για το σύστημα η 1-1-12. (ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ HELP DESK)

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δνση: Χατζηαργύρη 59, 38333, Βόλος
Τηλ: 2421031818, 33035
Πληροφορίες: Καραγκούνης Νικόλαος
Βόλος:
Αρ. Πρωτ.:
Προς: Κο Γενικό Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης
Κοιν: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρώπης
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Αναρτητέο στο Διαδίκτυο
Θέμα: Οφειλές Ασφαλιστικών Ταμείων προς Εργαστηριούχους
Φυσικοθεραπευτές
Κε Επιθεωρητά, οι εργαστηριούχοι Φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τα ασφαλιστικά ταμεία, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ και πρόσφατα με τον ΕΟΠΥΥ παρέχουν τις υπηρεσίες τους νομότυπα προσπαθώντας για την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών με ζήλο, επαγγελματική και επιστημονική ευσυνειδησία. Σύμφωνα με τις επιταγές, ανάγκες και φορολογικούς νόμους του Κράτους συνεισφέρουν με την ετήσια φορολόγηση τους, τις έκτακτες εισφορές, το τέλος επιτηδεύματος, τις περαιώσεις στην ενίσχυση των Οικονομικών στοιχείων του Κράτους και την προσπάθεια για οικονομική ανόρθωση. Επίσης καταβάλλουν ανά δίμηνο ασφαλιστικές στον ΟΑΕΕ με πρόστιμο σε περίπτωση καθυστέρησης έστω και μίας ημέρας. Όπως γνωρίζεται ο ΕΟΠΥΥ αποτελεί πλέον ένα φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας με 9.500.000 ασφαλισμένους και συνεχώς αυξανόμενη τάση, με αποτέλεσμα οι εργαστηριούχοι Φυσικοθεραπευτές πλέον να είναι ουσιαστικά δέσμιοι της φερεγγυότητας του ΕΟΠΥΥ για την πληρωμή τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Δυστυχώς τα ασφαλιστικά ταμεία από τον Ιούλιο του 2010 ( ΟΠΑΔ ) και Οκτώβριο του 2010 ( ΟΑΕΕ ) παρέχουν υπηρεσίες υγείας χωρίς να προβαίνουν στην πληρωμή – αποζημίωση μας, με αποτέλεσμα η οικονομική κατάσταση μας να έχει φτάσει στα όρια κατάρρευσης, θέτοντας μας στον κίνδυνο κλεισίματος των εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας, απόλυση υπαλλήλων, ανικανότητα εκπλήρωσης παρά την θέληση μας οικονομικών υποχρεώσεων, δανείων, ασφαλιστικών εισφορών τινάζοντας στον αέρα όσα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προσφέροντας τις υπηρεσίες μας. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος έχει περιέλθει σε ΑΠΟΓΝΩΣΗ.
Ο λόγος που επικοινωνούμε μαζί σας είναι γιατί κάποιος επιτέλους θα πρέπει να προστατέψει τον πολίτη από τις αυθαιρεσίες και την καταπάτηση των Νόμων του Κράτους, και την ανικανότητα του να αντιδράσει σ’ αυτό λόγω του υπάρχοντος συστήματος. Όταν το ίδιο το Κράτος και οι φορείς του αυθαιρετούν, κάποιος πρέπει να επέμβει.
Το ταμείο του ΟΠΑΔ καταπατώντας το νόμο 3965 – 18/5/2011 άρθρο 24 παράγραφος 2 δεν προχωρά στην πληρωμή με πρόχειρη εκκαθάριση του 90% του ποσού της δαπάνης, όπως επίσης καταπατά την Ευρωπαϊκή οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο εδάφιο (25) για τους παρόχους υγείας. Επίσης η σύμβαση η οποία έχουμε υπογράψει με τον ΟΠΑΔ αναφέρει στο εδάφιο Αρ. 6 ότι ο ΟΠΑΔ καταβάλει στον Φυσικοθεραπευτή τη νόμιμη αμοιβή όπως ορίζεται από τα Προεδρικά Διατάγματα. Παρ’ όλα αυτά καταστρατηγώντας τα, θέλει να προχωρήσουμε εκβιαστικά σε συμβιβασμό παρέχοντας έκπτωση. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι χρησιμοποιούν την PEIRAIUS FACTORING συνεργαζόμενη με το Δημόσιο τράπεζα προεισπράττοντας την αμοιβή τους έναντι χρέωσης τόκων, στους οποίους με την έκπτωση που τυχόν ζητηθεί εκμηδενίζονται οι κόποι τους, δουλεύοντας ουσιαστικά δωρεάν.
Ο ΟΑΕΕ ο οποίος μας οφείλει χρήματα από τον Οκτώβριο του 2010, δεν δέχεται συμψηφισμό οφειλών παρά την έκδοση της ΠΟΛ υπ’ αρ. 1022, 24 Ιανουαρίου 2012 που δίνει οδηγίες για συμψηφισμό χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Επίσης όντας ασφαλισμένοι οι ίδιοι στον ΟΑΕΕ πληρώνουμε κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές μας κάθε δίμηνο, με την επιβολή προστίμου από την 1η ημέρα καθυστέρησης. Γιατί λοιπόν να μην υποχρεωθούν τα ταμεία να μας αποζημιώσουν εντόκως;
Ο καινούργιος ασφαλιστικός φορέας, ο ΕΟΠΥΥ δια στόματος Υπουργού Υγείας κου Λοβέρδου και των Πρόεδρου κου Βουδούρη και Αντιπροέδρου κου Σουλιώτη βαρύγδουπα μιλούσαν για τα καλά του ΕΟΠΥΥ και κάλεσαν τους Φυσικοθεραπευτές να μπουν στο ταμείο και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δεσμευόμενοι για την γρήγορη εντός 45 ημερών πληρωμή του 90% του ποσού σύμφωνα με την παράγραφο 16, εδάφιο iii. Έχουν περάσει 120 ημέρες και ακόμη περιμένουμε.
Παρόμοια προβλήματα αλλά μικρότερης έκτασης υπάρχουν με το ΤΥΔΚΥ, το Λιμενικό κλπ.
Η απαίτηση πληρωμής είναι πλέον θέμα ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ για τους 5.500 περίπου Φυσικοθεραπευτές.
Κε Επιθεωρητά, επειδή και σε παλιότερη καταγγελία μας η παρέμβαση η δική σας και της υπηρεσίας σας ήταν άμεση και το πρόβλημα μας επιλύθηκε γρήγορα, σας καλούμε μέσα από τη σκοπιά του Νόμου να δείτε αυτό το σημαντικό πρόβλημα του κλάδου των Φυσικοθεραπευτών.
Επισυνάπτουμε αντίγραφα:
1. Ν. 3965 – 2011
2. Κοινοτική Οδηγία 2011/7/ΕΕ
3. ΠΟΛ υπ’ αρ. 1022, 24 Ιανουαρίου 2012
4. Σύμβαση με ΟΠΑΔ
5. Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Καραγκούνης Νικόλαος Σιουμουρέκης Στυλιανός

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Κου. ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ : 

Καλησπερα συναδελφοι...Το οτι επεσε η κατοικον συνεδρια στα 15 ευρω (εχω την αισθηση οτι δεν θα την γλιτωσει ουτε η κατ εργαστηριον συνεδρια σε λιγο καιρο με κανενα νεο ΦΕΚ) δεν θα επρεπε να μας παραξανευει για τον εξης λογο. Οταν εγινε η υπογραφη συμβασης ΠΣΦ και ΕΟΠΥΥ υπηρχε ορος στην συμβαση που ανεφερε πως μπορει να γινει μονομερης τροποποιηση της συμβασης απο την μερια μονο του ΕΟΠΥΥ κατι που δυστυχως ο ιδιος ο συλλογος μας το απεκρυψε προφανως για να μην θορυβηθουμε! Κοινως, οποτε γουσταρουν και καβλωνουν οι ΕΟΠΥΥιτες θα μειωνουν, θα κουτσουρευουν θα βαζουν εκπτωσεις η δεν ξερω εγω τι αλλο στην συνεδρια! Με αυτα και με αυτα συγχαιρω απο βαθη της καρδιας μου τους συναδελφους σε Κομοτηνη -Ξανθη για την αντρικεια αποφαση απο την αρχη να ΜΗΝ μπουνε στον μυλο του ΕΟΠΥΥ και απο τι φαινεται ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ μεχρι κεραιας. Οσο για τους υπολοιπους και εμου συμπεριλαμβανομενου ας λουστουμε τωρα τις συνεπειες εκτος και αν ο ιδιος ο ΠΣΦ προτεινει διακοπη της συμβασης για ΟΛΟΥΣ κατι που φανταζει πλεον ως η μονη λυση.
ΠΗΓΗ

Ο τροποποιημένος Κανονισμός του ΕΟΠΥΥ


Άρθρο 14
Φυσικοθεραπείες – λογοθεραπείες –
εργοθεραπείες − ψυχοθεραπείες

Α. Οι φυσικοθεραπείες διενεργούνται σε συμβεβλημέ−
να εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής 
ιατρικής και αποκατάστασης, σε εργαστήρια κλινικών 
και θεραπευτηρίων, σε ΚΑΑ κατόπιν παραπεμπτικού 
θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας. Οι φυσι−
κοθεραπευτικές πράξεις εκτελούνται μόνο από πτυχι−
ούχους φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3329/2005.
Στη φυσικοθεραπεία καθιερώνεται αποζημίωση ανά 
συνεδρία (επίσκεψη) εντός της οποίας εκτελούνται όσες 
φυσικοθεραπευτικές πράξεις κρίνονται αναγκαίες. Η 
έκδοση του κάθε παραπεμπτικού θα γίνεται ανά μήνα 
και στο παραπεμπτικό θα αναγράφεται ο αριθμός των 
συνεδριών καθώς και οι απαιτούμενες φυσικοθεραπευ−
τικές πράξεις ανά συνεδρία. 
Δικαιολογούνται έως 12 συνεδρίες δύο φορές το χρό−
νο και η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται σε είκοσι 
(20) ευρώ. 
Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ μπορεί να καθορίζε−
ται ποσοστό κλιμακωτών εκπτώσεων ανάλογα με τον 
όγκο των συνεδριών.
α. Σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια δύναται να χο−
ρηγούνται φυσικοθεραπείες δέκα (10) συνεδρίες το μήνα 
καθώς και οκτώ (8) λογοθεραπείες το μήνα και μέχρι 
έξι (6) μήνες. 
Για συνέχιση της θεραπείας και μέχρι άλλο ένα εξά−
μηνο (6 μήνες), απαιτείται απαραιτήτως ιατρική γνω−
μάτευση ειδικευμένου θεράποντος ιατρού ανάλογης 
ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, 
η οποία θα επισυνάπτεται στο παραπεμπτικό.
β. Σε σοβαρά κινητικά προβλήματα, όπως παραπλη−
γίες, τετραπληγίες κ.λ.π., μπορεί να χορηγούνται μέχρι 
δέκα (10) συνεδρίες το μήνα και για έξι (6) μήνες που 
μπορεί να παραταθούν έως 1 έτος, μετά από γνωμά−
τευση ειδικευμένου θεράποντος ιατρού ανάλογης ειδι−
κότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η 
οποία θα επισυνάπτεται στο παραπεμπτικό.
γ. Σε σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα αναστρέψιμα 
(σοβαρά κατάγματα ή δυσκαμψίες) χορηγούνται 12 συ−
νεδρίες το μήνα και μέχρι έξι (6) μήνες.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις α,β και γ δικαιολογούνται 
φυσικοθεραπευτικές πράξεις κατ’ οίκον δώδεκα (12) 
συνεδρίες το μήνα και μέχρι τρεις (3)με αποζημίωση 
δεκαπέντε (15) ευρώ τη συνεδρία


ΠΗΓΗ

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Πληρωμές από ΕΟΠΥΥ
Δόθηκε η εντολή μέσω e-mail από τον ΕΟΠΥΥ  στις κατά τόπους ΥΠΑΔ, για τη διενέργεια των πρόχειρων λογιστικών ελέγχων  στους λογαριασμούς μας, το 90% του συνολικού ποσού και σύμφωνα με την υποβολή των ΔΑΠΥ. Η διαδικασία είναι σύντομη. Σύμφωνα με τη διαβεβαίωση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και της Οικονομικής Δ/ντριας κας Φ. Περδίκη, σε σύντομο διάστημα θα είναι και οιπληρωμές μας για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2012.
Επίσης σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικού του ΟΑΕΕ κ. Γ. Κόρμπου, την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να καταβάλλεται, για τους μήνες 11ο και 12ο του 2011, μέρος των οφειλών του ΟΑΕΕ προς Φυσικοθεραπευτές.

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Απλήρωτοι φυσικοθεραπευτές στην Καβάλα, καταγγέλλει αναγνώστης στο tromaktikoΣτη Καβαλα ειμαστε οι φυσικοθεραπευτές απλήρωτοι απο τα διαφορα ταμεια απο το Μαρτιο του 2011 και απο τον ΕΟΠΥΥ απο 1-1-2012.Παρα τις διαβεβαιώσεις του δικου μας υφυπουργου οτι θα πληρωνωμασταν μεχρι τη Μεγαλη Πεμπτη τίποτα ενα ακομα ψεμα. Ολα παραμένουν κατα συνέπεια απλήρωτα (τράπεζες με δάνεια, ενοικια, ασφαλιστικές εισφορές κλπ). Δεν υπαρχει καθολου ρευστότητα και η απογνωση στο ζενιθ. Δεν θελουμε αλλες υποσχέσεις και δεσμεύσεις, μονο εργα για να μη θρηνήσουμε αλλα θυματα. Δεν παει αλλο. Αν διαβαζουν καποιοι δημοσιογραφοι αυτα τα αρθρα που τοσα και τοσα θεματα καυτηριάζουν, ας ασχοληθουν και λιγο με μας, ας μας φερουν σε διαλογο με τους κυρίους, όχι προεκλογικο μονολογο να παρουσιαζουν αυτοι τα πραγματα οτι ολα γινονται καλα. Ο Λοβέρδος στη συνεντευξη του στον ΑΝΤ1 στις 9/4/2012 φωναζε και υποσχόταν πολλά λέγοντας οτι τον κανουν πολεμο τα συνδικάτα, οτι Μεγαλη εβδομαδαθα πλήρωνε ο ΕΟΠΥΥ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ γι αυτο φωνάζουμε, ενω αυτοι τον μισθο τους κάθε μηνα τον παίρνουν κανονικα. Ο Θεος να βαλει το χερι του να μη θρηνήσουμε κι αλλα θυματα.


ΠΗΓΗ

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Έγκριση πίστωσης “48.000.000,00” € για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ-ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 12/ 04 / 2012
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ.2/5/5148/1053
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
TMHMA A’
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Ε. Τζερμιαδιανού
Τηλέφωνο : 210 336 8081
FAX : 210 336 8082


ΑΠΟΦΑΣΗ


ΘΕΜΑ: «Έγκριση πίστωσης “48.000.000,00” € για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την πληρωμή παλαιών υποχρεώσεων»


Έχοντας υπόψη:


Τις διατάξεις:

1. α. Του άρθρου 6 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/τ.Α’/88) περί “Υπολογισμού και συντελεστές του φόρου
κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και άλλες διατάξεις”.
β. Την αριθ. 2069969/11-11-1993 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Των άρθρων 21 και 22 Α του ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ» (Α,247) όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141)
3. Του υπ’ αριθ. Π.Δ. 110/11-11-11 (ΦΕΚ 243/Α’) περί «Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
4. Το υπ’ αριθ. 2/14044/0024/22-2-12 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ΑΠΟ ΦΑ ΣΙ ΖΟ Υ ΜΕ
Εγκρίνουμε τη διάθεση ποσού σαράντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 48.000.000,00) σε βάρος
της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου μας Οικονομικού Έτους 2012 ειδικού
φορέα Φ.33-210 και Κ.Α.Ε. 9255 καθώς και την έκδοση ισόποσου συμψηφιστικού Χ.Ε. πληρωμής στο
όνομα της Τραπέζης της Ελλάδος, στο Ταμείο Υπολόγου Συμψηφισμών, για την τακτοποίηση των
προκαταβολών που χορηγήθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την πληρωμή παλαιών υποχρεώσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΗΓΗ


Υ.Γ : ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ..... ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΤΙ????

«Απλήρωτοι για δύο χρόνια»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ :

"Καλημέρα σας,
Θα ήθελα να σας αναδείξω την αγωνία ενός ολόκληρου κλάδου, που οδηγείται μαθηματικά στην ανέχεια και στην εξαφάνιση, ίσως εξυπηρετώντας ύποπτα και βρώμικα συμφέροντα.
Εδώ και 2 σχεδόν χρόνια βρισκόμαστε απλήρωτοι από το σύνολο των δημοσίων ταμείων, με συνέπεια να είμαστε ένα βήμα πριν την εξαθλίωση ή και πριν την αυτοκτονία. Ήδη μετράμε δυο αυτοκτονίες στον κλάδο μας και δεν ξέρουμε πόσες ακόμα.
Παρακαλώ βοηθήστε μας όπως μπορείτε. Κλείνουμε τα εργαστήριά μας, όχι γιατί δεν έχουμε δουλειά αλλά γιατί δεν μας πληρώνει το δημόσιο.
Ίσως αυτοί που μας αφήνουν στην πενία να θέλουν την εξαφάνισή μας, παραχωρώντας τον χώρο σε πολυεθνικά συμφέροντα.
Περιμένουμε την ανάδειξη του θέματός μας.
Μετά τιμής"
* Tα στοιχεία του καταγγέλλοντος βρίσκονται στη διάθεση του enikos.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Τ. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Μετά από την αποψινή συγκέντρωση, του ΠΤ Δράμας-Καβάλας, οι συνάδελφοι της Δράμας αποφασίσαμε & επικυρώσαμε γραπτός ότι:
Από τους 19 ιδιώτες, οι 16 κάναμε από την Τρίτη 17/04/2012, αναστολή σύμβασης. (1 συνάδελφος που δουλεύει κατ΄οίκον, αρνήθηκε, 1 συναδέλφησα δεν παρουσιάστηκε καν & 1 συνάδελφος δεν υπέγραψε αλλά ούτε και είχε κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ εξ΄αρχής).

Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Νέος ''εκβιασμός'' Λοβέρδου. Ή με το «ναυάγιο» του ΕΟΠΥΥ ή βουλιάξτε μόνοι σας...Με πολιτικές «κωλοτούμπες» και πυροτεχνήματα, άλλοτε με δηλώσεις τους στα μέσα ενημέρωσης και άλλοτε στη Βουλή ο πιο μνημονιακός υπουργός επιχειρεί καθημερινά να αποτελεί θέμα της επικαιρότηταςπροωθώντας ταυτόχρονα ότι πιο αντιλαϊκό και αντεργατικό μέτρο σχεδιάζεται από τη μαύρη συγκυβέρνηση στον τομέα της υγείας.
Σήμερα πέταξε ένα ακόμα πυροτέχνημα που τοσυνέδεσε και με ένα εκβιαστικό δίλημμα.
Δίνει υποτίθεται τη δυνατότητα στις πιο αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις να «αποφασίσουν» να φύγουν από τον ΕΟΠΥΥ,μετατρέποντας τους κλάδους υγείας σε επαγγελματικά ταμεία (ΝΠΙΔ), αφαιρώντας ταυτόχρονα από αυτά κάθε κρατική χρηματοδότηση.
Η έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης των κλάδων υγείας σε συνδυασμό με την προαιρετική συμμετοχή των ασφαλισμένων, παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου (αφού στα επαγγαλματικά ταμεία δεν υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή) οδηγούν κάθε κλαδο υγείας σε σίγουρο ''θάνατο''.
Το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει είναι απλό. Ή θα βουλιάξετε όλοι μαζί με τον ήδη «φαλιρισμένο» ΕΟΠΥΥ ή βουλιάξτε μόνοι σας και πάρτε στις πλάτες σας την ευθύνη για το σίγουρο βούλιαγμα των κλάδων υγείας σας.
Βέβαια αυτό δεν είναι καινούργιο. αφού ο ίδιος και η συγκυβέρνηση ήδη έχουν θέσει αντίστοιχο εκβιαστικό δίλημμα στις πιο αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα επικουρικά ταμεία, εφόσον αρνηθούν την ενοποίηση.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ από το ΕΘΝΟΣ 10-4-2012

Τη δυνατότητα να εξαιρούνται από την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ, δίνει σε Ταμεία, τομείς και κλάδους Υγείας, διάταξη που πρόσθεσε στο νομοσχέδιο για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου του 2012, με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου.
Προϋπόθεση για τη μη ένταξή τους είναι η αυτοδίκαιη μετατροπή τους σε πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) υποχρεωτικής ασφάλισης και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
«Όποιος θέλει κι έχει τα χρήματα να μην ενταχθεί, να πάρει το θάρρος να στηριχθεί στις δυνάμεις του και να το κάνει μόνος του. Να κάνεις τον έξυπνο με τα λεφτά του φορολογούμενου, όποιος θέλει να συνεχίσει να σέρνει αυτό το χορό, να πάει μόνος του και καλό ταξίδι», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, αναφερόμενος στον Οίκο Ναύτου.